Jedidah Abeye

See our other portfolio

Other portfolio

Marcus Jasmine

Contestant

Flora Ayiam

Contestant

Tijani Bukola

Contestant

Olawunmi Adeyemo

Contestant