penina Akoko

See our other portfolio

Other portfolio

Taiwo Diana

Contestant

Vivian Ofoegbu

Contestant

Adewunmi Oginni

Contestant

Ewonubari Kagbonee

Contestant